مداح مراسم ترحیم

نحوه مداحی مراسم ختم

نحوه مداحی مراسم ختم

پس از درگذشت عزیزان بازماندگان به یاد عزیز از دست رفته و همینطور شادی روح مرحوم یا مرحومه اقدام به برگزاری مجلس ترحیم مینمایند . نحوه مداحی مراسم ختم و…

مداح مراسم ترحیم

مداح مراسم ترحیم

پس از درگذشت عزیز ، بنا به رسومات ، مراسم های مختلفی به یاد عزیز سفر کرده برگزار میشود که معمولا مداح مراسم ترحیم به اجرای برنامه بنا به مناسبت…

تماس با ما