خدمات بهشت زهرا

اجاره اکو و مداح بهشت زهرا

برای برگزاری مراسم ترحیم در بهشت زهرا و سر مزار نیازمند خدمات مختلفی هستید . اجاره اکو و مداح بهشت زهرا یکی از مهمترین موارد برگزاری مراسم ترحیم سر مزار…

بسته پذیرایی ترحیم

پک میوه ترحیم

برای پذیرایی مراسم ترحیم و یادبود ، یکی از موارد مهم پک میوه ترحیم میباشد . در مراسم هایی که در بهشت زهرا ، سر مزار ، منزل ، مساجد…

تماس با ما