میز ترحیم

تزیین میز ترحیم

در لحظات سخت و دلگرم‌کننده مجالس ختم، تزیین میز ترحیم به عنوان یک نماد از احترام و ارتباط با فرد فوت‌شده در فضای مراسم حاضر است. این میز، مکانی است…

تماس با ما