دشتی غمگین

دشتی غمگین

آواز دشتی یکی از آوازهای موسیقی ایران در دستگاه شور میباشد . نوای دشتی غمگین از منطقه دشتستان بوشهر برگرفته شده است که در مراسم های ترحیم و یادبود معمولا…

تماس با ما