مراس ترحیم عرفانی

گروه موسیقی ترحیم یا مداح

همیشه برای صاحبان عزا این سوال پیش میاید که برای اجرای مراسم ترحیم از گروه موسیقی مراسم ترحیم یا مداح ، کدام را دعوت کنیم و اجرای مراسم بر عهده…

تماس با ما