منوی دسته بندی

مراس ترحیم عرفانی

گروه موسیقی ترحیم یا مداح

گروه موسیقی ترحیم یا مداح همیشه برای صاحبان عزا این سوال پیش میاید که برای اجرای مراسم ترحیم از گروه موسیقی مراسم ترحیم یا مداح ، کدام را دعوت کنیم…

تماس با ما